Кечээ күнү «Кулун-Ата коругунун биоартүрдүүлүктү жана жаратылышты сактоо үчүн салттык билим жана илимий ыкмаларды бириктирүү жана жергиликтүү адистер менен калкытн билимин жогорулатуу» долбоордун талаа изилдөө алкагында долбоордун адистери Айбек Самаков жана Кундуз Адылбекова биотүрдүүлүк, туруктуу өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана адамдын айлана-чөйрөгө тийгизген таасири, ошондой эле компост коюу боюнча машыгууларды өткөрүштү. Тренингдин катышуучулары Кулун-Ата коругунун жумушчулары жана Көндүк айылынын тургундары.
Адистер катышуучулар биргеликте дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөрдү, ошондой эле айылдын жана коруктун тиричилик калдыктары менен булгануу көйгөйлөрүн талкуулашты, компост тутуму жана калдыксыз өндүрүү жөнүндө айтып беришти.
Машыгуулар менен катар адистер жергиликтүү тургундарды Кулун-Ата коругунун жана Алай-Куу өрөөнүнүн ыйык жаныбарлары, өсүмдүктөрү жана жерлери жөнүндө материалдарды топтоо ыкмаларын үйрөтүшөт, ошондой эле буга чейин жергиликтүү тургундар топтогон материалдарды талдап чыгышат.