Азыркы учурда «Кулун-Ата коругунун биоартүрдүүлүктү жана жаратылышты сактоо үчүн салттык билим жана илимий ыкмаларды бириктирүү жана жергиликтүү адистер менен калкытын билимин жогорулатуу» долбоордун талаа изилдөө алкагында долбоордун адистери Айбек Самаков жана Кундуз Адылбекова биотүрдүүлүк, туруктуу өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана адамдын айлана-чөйрөгө тийгизген таасири, ошондой эле компост коюу боюнча машыгууларды өткөрүштү. Машыгуулардын катышуучулары айылдык мектеп окуучулары.
Адистер мектеп окуучулары менен биргеликте дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөрдү, ошондой эле айылдын жана коруктун тиричилик калдыктары менен булгануу көйгөйлөрүн талкуулашты.
Машыгуулар менен катар адистер жергиликтүү тургундарды Кулун-Ата коругунун жана Алай-Куу өрөөнүнүн ыйык жаныбарлары, өсүмдүктөрү жана жерлери жөнүндө материалдарды топтоо ыкмаларын үйрөтүшөт, ошондой эле буга чейин жергиликтүү тургундар топтогон материалдарды талдап чыгышат.
Талаа иштеринин алкагында Кулун-Ата коругунун жумушчулары жана Көндүк айылынын тургундары үчүн дагы машыгуулар өткөрүлөт.