Айгине МИБ эксперттер тобу “Жаратылышты барктаган жаматтар: дүйнөлүк көңүлүйөр жана жаңы Күндүктүн тажырыбасы” китепчени басмаканага даярдашты. 2020-жылдын сентябрь айында басылып чыккан китепчеде төмөнкү темалар камтылган: биологиялык ар түрдүүлүк жана экосистемалар жөнүндө негизги түшүнүктөр, климаттын өзгөрүшү, туруктуу өнүгүү жана тиричилик калдыктарынын көйгөйлөрү, компост. Китепчеде дүйнөлүк тенденциясы жана Кыргызстандын тажрыйбасы камтылган. Айылдык жамааттар үчүн иштелип чыккан жана «Кулун-Ата коругунун биоартүрдүүлүктү жана жаратылышты сактоо үчүн салттык билим жана илимий ыкмаларды бириктирүү жана жергиликтүү адистер менен калкытн билимин жогорулатуу» долбоордун алкагында жарыяланган.
Китепче биотүрдүүлүк, туруктуу өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана адамдын айлана-чөйрөгө тийгизген таасири, ошондой эле компост коюу боюнча тренингдердин жүрүшүндө колдонулат. Тренингдерге айылдык мектеп окуучулары, Көндүк айылынын тургундары жана Кулун-Ата коругунун кызматкерлери катышат.
Долбоордун эксперттери: Айбек Самаков, Айжаркын Кожобекова, Бермет Турсалиева, Чолпонай Усубалиева-Грищукка китепчени түзүүгө кошкон салымы үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.