Кулун-Ата мамлекеттик коругунун администрациясы 4 рацияны жана 4 фотоловушканы кабыл алышты. МИБ Айгине рацияларды жана фотоловушкаларды Кулун-Ата мамлекеттик коругунуна «Салттуу усулдар менен илимий методдордун айкалышы жана жергиликтүү адистердин, жашоочулардын маалымдуугун, билимин жогорулатуу жолу менен био-ар-түрдүүлүктү жана экологияны сактоо» долбоордун чектеринде өткөрүлүп берилди.

Которуунун максаты – Кулун-Ата коругунун техникалык жабдууларын жана маалымат базасын чыңдоо.