Тамак-аш ыйык болот. Тамак-ашиы өстүрүү руханий жумуш болот.
Өстүрүү, багуу, сугаруу, отоо чөптөрдү өстүрүү, багбанчылык алардын илгертен бери эле тереңдигин далилдеп келет. Сапаттуу багбанчылык үчүн зарыл болгон этияттык, эмгекчилдик, чыдамкайлык жана өзүн өзү башкара билүү, өсүмдүктөр гана эмес, ошондой эле адамдын аң-сезими, чыгармачылыгы жана кызыгуусу менен өстүрүлөт. Өз кезегинде, бул көңүл буруу жана чечкиндүүлүк жашылдандыруу жана өстүрүү кадимки нерсе эмес, ыйык нерсе.
«Кудайды табуунун эң сонун жери – бул бак. Аны ошол жерден издесең болот”. Джордж Бернард Шоу.
Сиз билесизби?
Ыйык табигый жайлар кичинекей бир даракты коргоодон башталып, кичинекей нерселерден тартып, Лебандагы Кадиша өрөөнү же Испаниядагы Ребейра Сакра сыяктуу касиеттүү жайларга чейин созулушу мүмкүн.