Айгине – культурно-исследовательский центр, созданный в 2004 г. в форме общественного фонда. Он работает в сфере традиционных знаний, образования, гуманитарных и социальных исследований. На основе грантов и самофинансирования КИЦ Айгине проводит образовательную, культурную, научную деятельность, нацеленную на развитие и интеграцию традиционной мудрости в современную жизнь. Айгине работает на включение позитивного потенциала традиционных знаний в процесс принятия решений на всех уровнях общественной и государственной системы.

Наши проекты


 

Результаты проектов


 

Новости

Талас областында жайгашкан Нылды Ата мазарлар бирикмеси тууралуу маалыматтар жыйналган: Нылды Ата бирикмесине кирген мазарлардын аттары, сүрөттөмөлөрү, уламыштары, сүрөттөрү, мазардын шайыгынын өмүрү, тажрыйбасы, мазарда аткарылган ырымдар, зыяратчылардын маеги, мазарга каттаган зыяратчылар боюнча сандык көрсөткүчтөр. Бул маалыматтардын бардыгы тең 2005-жылы Таластагы ыйык жерлерди изилдөө боюнча «Айгине» изилдөө борбору ишке ашырган долбоордун жыйнтыгы катары китепке киргизилди.

Мазмуну

I. Киришүү

  1. «Айгине» – Талас
  2. «Айгине» – Нылды Ата

II. Касиеттүү Нылды Ата

  1. Зыяратчы инабат: «Нылды Ата биздин ата-бабаларыбыз баскан жер».
  2. Зыяратчы Гүлсаадат: «Мазар – олуялуу жер». Бирикмедеги мазарлардын сүрөттөмолөрү
  3. Зыяратчы Шаршенгүл: «Касиеттүү Нылды Ата, ачылып турсун бергенин». Мазарлардын жайгашканы
  4. Ооган молдо: «Шариятта Жеңиштей кишини чыракчы дейт». Мазар кароолчусу жана шайыгы Жеңиш кудакеев
  5. Зыяратчы Гүлжан: «Тамчылаган тамчысынан ичип турам». Мазардын касиеттери
  6. Зыяратчы Алымкан кызы нурия: «Бул ааламдын жарыгына сүнгүп барам». Нылды атадагы мазарларда аткарылуучу ырым-жырымдар

III. Тыянак IV. Тиркеме

  1. Шайыктардын уюму
  2. Долбоор

Партнеры и доноры