Результаты проектов


 

Ыйык жайлардын ырымдары: Шам жагуу

Шам жагуу – бул атайын чий жана майга малынган пахтадан (кебезден) жасалган шамды жагуу ырымы. Касиеттүү жайларда шам ошол жердин урматына жагылат, ошондой эле заяратка келген адамдардын түйшүктөрүн түшүнүп чечүү аракетинде жагылат.