Результаты проектов


 

Ыйык жайлардын ырымдары: Ак чачуу

Ак чачуу – бул “ак алды” деген ишеним менен сүт, ун, айран, май сыяктуу түсү ак азык-түлүктү касиеттүү жерлерге чачуу же Улуу Отко кошуу, башкача айтканда, Жер, Суу, От, Абаны сыйлоо максатында жасалган байыркы ырым. Азиз-жылаандарды үйдөн, бактан же короодон чыгаруу үчүн актан жол салынып, багыт берилет.