Project results

111


222


333


444


555


 

 

Айтпаева Гульнара - филологиялык илимдердин доктору (1996), доценти (2004).
Кыргызстандагы Америкалык университеттин тилдер кафедрасынын улуу мугалими
(1996-1999), Кыргызстандагы Америкалык университетинин Кыргыз таануу
факультетин негиздөөчүсү жана жетекчиси (1999-2002), Борбордук Азиядагы
Америкалык университетиндеги маданий антропология жана археология факультетин
негиздөөчүсү жана жетекчиси (2002-2005). “Айгине” маданий-изилдөө борборунун
негиздөөчүсү жана директору (2004).
“Айгине” маданий-изилдөө борборунун өз алдына койгон стратегиялык максаты –
традициялык жол-жоболорду Кыргызстандын руханий, экономикалык, социалдык
жактан өнүктүрүүдө колдонуу.

Полностью статью можно прочитать здесь.