Башкы бет
Жаңылыктар


“Манас” дастанындагы жайчылык көрүнүшү: «Күндүзү бүркөк, түнү ачык, Алмамбет кулдун жайы бейм». Айтпаева Г.
Киришүү: сөздүн көп маанилүүлүгү көрүнүштүн көп кырдуулугун белгилейт.Бул макала ири иштин бир жана алгачкы бөлүкчөсү катары сунушталат. Ал иш үчбулактын негизинде жазылган: а) дастандар мурасы,…
“Көк асабада”. Айтпаева Г.
Түгөлбай Сыдыкбеков “Көк асаба” аттуу китебин 60-жылдарга өзүнүн атагы бийиккежетип, чыгармалары коомго кеңири маалым болгондон киин жаза баштаган. Жазуучунунайтуусу боюнча, китеп 1969- жылы эле жазылып,…
Кыргызстандагы ыйык жерлердин түркүндүүлүгү, аларды коргоо жана өнүктүрүү, тажрыйбасы. Айтпаева Г.
Айтпаева Гульнара – филологиялык илимдердин доктору (1996), доценти (2004).Кыргызстандагы Америкалык университеттин тилдер кафедрасынын улуу мугалими(1996-1999), Кыргызстандагы Америкалык университетинин Кыргыз таанууфакультетин негиздөөчүсү жана жетекчиси (1999-2002), Борбордук…
Чүйдүн касиеттүү жайлары жана руханий тажрыйбалары
Чүйдүн касиеттүү жайлары жана руханий тажрыйбалары Бул китепте «Айгине» маданий-изилдөө борборунун 2014-жыл ичинде Чүй аймагында жүргүзгөн изилдөөлөрү орун алды.Китептин биринчи бөлүмүндө аталган аймактагы ыйык жерлердин…

Кыргызстандын касиеттуу географиясы

Кыргызстандын касиеттүү географиясы – бул табияттын жана маданияттын көрүнүшү, өлкөбүздөгү болгон касиеттүү жайлардын бирикмеси (касиеттүү желе). Аны эл зыярат кылып баруучу булактар, үңкүрлөр, тоолор, күмбөздөр, көлдөр, талдар ж.б. түзөт. Зыярат кылуу башка ырым-жырымдар менен коштолот, ошондуктан мазарлар бар жайлар ырымдалган касиеттүү жерге айланат. 

Айгиненин вазыйпасы


Айгине маданий-изилдөө борбору 2004 жылы коомдук уюм катары түзүлгөн. Айгине МИБ маданий мурас,  билим берүү, адам жана коом таануу тармактарында иштейт. 


Сырткы жана өз алдынча каржылоонун негизинде Айгине МИБ ата-бабалардан келе жаткан билимди   жана маданий мурасты  сактап өнүктүрүүнү көздөйт.


Айгине МИБ салттуу баалуулуктарды азыркы коомдук жана мамлекеттик  чечим кабыл алуу иш-тартибине киргизүүгө  багытталган иштерди аткарат.


Байланыш