Айгине МИБ тажылуу илдетке байланыштуу жарык көргөн китептин бет ачарын тынч мезгилдерге жылдырды. Ошону менен бирге китепке кирген макалалардын ээлери, китепти чыгарууга салым кошкондор, мамлекеттик китепканалар, өнөктөш уюмдар жана адамдар китепти жеке жолдору менен алууда. Жалпысынан китепке кызыккан адамдар төмөнкү дарекке кайрылса болот: office@aigine.kg. Кайрылган адамдардын тизмеси түзүлүп, берүү шарты жекече билдирилет.