“1916-жылдагы окуяны изилдөө: адамдык өлчөмдө жана саясаттан сырткары кароо” китеп жарыкка чыкты.

Редакторлор: Александр Моррисон (тарых илимдеринин доктору, Оксфорд университетинин, тарых факультетинин доценти, Жаңы коллеждин илимий кызматкери жана мугалими,Оксфорд, Улуу Британия) жана Гүлнара Айтпаева (филология илимдеринин доктору, МИБ Айгиненин жетекчиси, Бишкек, Кыргызстан).

Техникалык редакторлор: Аида Алымбаева, Айжаркын Кожобекова.

Китептин мазмуну

Кириш сөз. Көтөрүлүш Борбордук Азиянын бардык элдерине таасирин тийгизди

1916-жылдын гендердик өңүтү

Аскар Жумашев
1916-жылдагы көтөрүлүш Амударыянын төмөн жагында: мүнөзү жана өзгөчөлүктөрү

Набиджон Рахимов
Ходими Жамолак: кыялдан же турмуштан жаралган каарманбы?

Окуяга катышкандардын көргөндөрү жана айткандары

Карлыгаш Бижигитова 1916-жылдагы көтөрүлүштүн катардагы катышуучулары жана алардын күбөлөрүнүн «үндөрү» (Верный уездиндеги Жети-Суу облусунун Жайылмыш болуштугунун мисалында)

Ойбек Махмудов 1916-жылдагы Түркстан окуяларындагы диний жагдайлары: алардын милдети жана мааниси россиялык төбөлдөрдүн көзү менен

1916-жылдагы көтөрүлүштүн жетекчилери

Асель Даниярова
Жаңы ачылган булактардын негизинде 1916-жылдагы кыргыз уруу башчыларынын жүрүм-турумуна болгон көз караштардын өзгөрүлүшү

Иван Фукалов
1916-жылдагы Кыргызстандагы көтөрүлүш жетекчилеринин бийлигинин таанымдуулугу жана алардын жааттары

Майсара Бекмагамбетова
Торгой облусунун аймагындагы 1916-жылкы окуяда А. Жанбосыновдун жетекчилигин таанып кабыл алуу

1916-жылдын себептерин жана жоготууларын кайрадан аңдоо

Владимир Шварц
1916-жылдын 25-июнундагы жогорку буйрук – кош маанидеги документ

Жамиля Маджун (Мусарова)
Жети-Сууда 1916-жылдагы окуяларга катышкан чет өлкөлүктөр жана эл аралык байланыштар жөнүндө

Жоомарт Сулайманов
Орус бийлигинин Түркстан калкын коомдук-саясий жыйнакташы: ыкмалары жана кемчиликтери

Мурат Иманкулов
Дагы бир жолу Кыргызстандагы 1916-жылкы көтөрүлүш мезгилиндеги жоготуулар жөнүндө

1916-жылдын коомдук-экономикалык жагдайлары

Бахтиёр Алимджанов
Жергиликтүү» Түркстандагы экономикалык жашоо жана 1916-жылдагы окуялар

Иномджон Мамадалиев
1916-жылы Худжанддагы турмуш-тирлик чыр-чатактар: артка кылчайган көз караш (бийлик менен элдин мамилеси)

1916-жылдын жаракаты

Гулзада Абдалиева
Биздин тамырыбызда кайгылуу кан агып жатат: кыргыздардын эс тутумундагы үч Үркүн

Жаңыл Боконтаева
1916-жылдагы көтөрүлүш жөнүндөгү оозеки таржымалдар: Ысык-Көл облусунун жашоочуларынын эсинде жана тагдырында

Башкача көз караш

Томохико Уяма
Кутумчулук теориясы маселени түшүнүүгө тоскоолдуктарды жаратууда: В. Шварцтын «1916-жылдын 25-июнундагы жогорку буйрук – кош маанидеги документ» макаласы жөнүндө

Аминат Чокобаева
1916-жылдагы көтөрүлүштөгү манаптардын орду тууралуу: «Жаңы ачылган булактардын негизинде 1916-жылдагы кыргыз уруу башчыларынын жүрүм-турумуна болгон көз караштардын өзгөрүшү» аттуу Асел Даниярованын макаласы жөнүндө

1916-жылдагы окуяны изилдөө: адамдык өлчөмдө жана
саясаттан сырткары кароо
Сыгымалар
Study of 1916: Depoliticizing and Humanizing Our Knowledge
on the Uprising in Central Asia
Аbstracts